Logotipo del SMU

RMU

Uruguayan Medical Journal

ISSN: 1688-0390


Vol.25 - Nº 2 - Jun. 2009

Index | Next Art

Revista Médica del Uruguay

DORA JF
Rev Med Urug 2009; 25: 75-77
Full text (spanish) |  Full text (spanish) (New windows, pdf)

Full text (spanish)